Lid
worden van
HBOL!

Schrijf je hier in

Wat doet HBOL?

Wat doen wij voor u en waar zijn wij mee bezig.

  • De HBOL voert gesprekken met Rijnhart wonen en gemeente Leiderdorp.
  • De HBOL geeft adviezen gevraagd en ongevraagd over huren, meer jaren onderhouds budget (MJOB), sociaalstatuut en zijn betrokken bij de vastgoed onderhoudsprojecten
  • De HBOL denkt mee met de gemeente Leiderdorp over de energietransitie, duurzaamheid en ontwikkelen van plannen voor het bouwen van nieuwe woningen. Of dit nu eengezinswoningen of hoogbouw zal worden en waar.
  • De HBOL kijkt mee in lopende projecten of dit volgens de afspraken gaat, hierin proberen wij waar nodig bij te sturen en eventuele klachten bespreekbaar te maken en deze samen op te lossen.
  • De HBOL streeft ernaar dat bij plannen en onderhoudsprojecten de huurders hier aan de voorkant bij betrokken worden en mee kunnen praten met hun opmerkingen en eventuele wensen. Dus niet twee weken voor de start van een project.
  • Een huurdersorganisatie kan en mag zich niet bemoeien met individuele zaken. Wat wij wel kunnen is u aanhoren en u handvatten geven binnen de mogelijkheden van de wet- en regelgeving.
  • Hebben meerdere huurders in één complex dezelfde problemen en is er dus een patroon zullen wij hierop acteren en u hier vertegenwoordigen.

Dit is maar een klein deel van hetgeen HBOL doet, veel zaken worden buitenbeeld gedaan hier merkt u niet zoveel van, meestal pas in een later stadium.